Ska de lokala arbetstagarorganisationerna informeras när arbetsgivaren rekryterar till en VASA-anställning?

Vid en VASA-anställning ska de lokala arbetstagarorganisationerna informeras om beslut om anställning och vilken lön som satts.