Kan en postdoktoranställning övergå till en tillsvidareanställning, enligt 5 a § Lagen om anställningsskydd?

Nej. Endast allmänna visstidsanställningar och vikariat enligt 5 § Lagen om anställningsskydd kan övergå till en tillsvidareanställning. Observera dock att om du som arbetsgivare felaktigt tidsbegränsar en anställning kan en arbetstagare yrka att anställningen är en tillsvidareanställning.