Förlängningen uppgår till två månader, vilket medför att anställningen löper ut efter den 1 oktober 2022. Kan vi med stöd av övergångsbestämmelserna i det nya postdoktoravtalet förlänga ytterligare en tid om det krävs för att uppnå syftet med anställningen?

Ja. Eftersom anställningen enligt 2008 års avtal löper över den 1 oktober 2022 blir övergångsbestämmelserna i 2022års avtal tillämpliga. Anställningstiden kan därmed förlängas ytterligare med stöd av det nya avtalet. Den totala anställningstiden, enligt 2008 års avtal och det nya avtalet, får dock som längst uppgå till en sammanlagd anställningstid om tre år. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid ska ledighet som beviljats under anställningen och som i sig utgör särskilda skäl för förlängning enligt 2008 års avtal inte räknas med. När anställningen har förlängts med stöd av övergångsbestämmelsen gäller villkoren i 2022 års avtal.