Hur ska en arbetsgivare ”bevisa” att man fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och sin omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl vid sjukdom?

När arbetsgivaren sagt upp en arbetstagare bedöms uppsägningen, som sådan, borga för att arbetsgivaren fullgjort det som krävs enligt ovan.