Avtal om omställning har kompletterats med Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör på grund av sjukdom. För vilken period gäller det avtalet?

Avtalet är tidsbegränsat och gäller under perioden den 1 februari 2021 till och med den 31 december 2023.

Avtalet kan tillämpas i följande två situationer:

  • Vid uppsägning av personliga skäl på grund av sjukdom eller skada
  • Vid överenskommelse om avslut på grund av sjukdom eller skada

I båda situationerna krävs, för att en arbetstagare ska kunna få tillgång till stödet, att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom eller skada i en sådan omfattning att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Arbetstagaren ska bedömas ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden på hel- eller deltid.

Mer information

Förhandlingsprotokoll 2020-11-30: Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom (se Tilläggsdokument)