Varför ställs kompletterande frågor vid insamling av lönestatistik och när ska de besvaras?

För att analysen av statistiken ska bli korrekt behövs kompletterande information som inte finns tillgänglig i filerna från lönesystemen. Dessa uppgifter tas in via kompletterande frågor som ska besvaras i Arbetsgivarverkets insamlingsverktyg. Detta görs i samband med insamling av lönestatistik.

Mer information

Inlämning och granskning av lönestatistik