När får myndigheterna tillgång till återrapporteringen av kompetenskategorier?

Myndigheter direkt under regeringen får återrapporteringen efter Arbetsgivarverkets styrelse under februari månad. Rapporten skickas per post.