Kan man beställa skräddarsydd statistik?

Arbetsgivarverket kan hjälpa till med att ta fram skräddarsydd statistik, som kan debiteras enligt gängse taxa. Däremot lämnar vi inte ut statistik för enskilda medlemmar om inte dessa har gett sitt tillstånd.