Har Arbetsgivarverket uppgifter om löneutveckling?

Arbetsgivarverket ger årligen ut en rapport om löneutvecklingen i staten.

Arbetsgivarverket använder lönestatistik från september varje år för att mäta löneutvecklingen och uppgifterna publiceras sedan i mars året efter. Presentation och diskussion om löneutvecklingen sker i Arbetsgivarverkets styrelse och i medlemsråd och sektorer. Denna diskussion är viktig att hålla levande då staten inte ska vara löneledande, det vill säga inte ha en större löneutveckling än de andra sektorerna på den svenska arbetsmarknaden.