Finns det något verktyg för att arbeta med löneanalys?

Arbetsgivarverket har utvecklat ett webbaserat verktyg, Analyskraft, som medlemmar kan använda för att göra egna löneanalyser. Verktyget är avsett att användas till exempel i samband med lokala lönerevisioner och i arbetet med lönekartläggning utifrån diskrimineringslagen.

Önskas enbart jämförelse av egna löner med andra löner i staten finns en enklare löneapplikation på Arbetsgivarverkets medlemssida.

Mer information

Analyskraft