Arbetsgivare har vidtagit anpassningsåtgärder för en sjukskriven arbetstagare och nu visar det sig att hen har en funktionsnedsättning som är orsaken till de besvär arbetstagaren har. Är vi skyldiga att fortsätta med anpassningsåtgärderna efter fastställd diagnos?

Om en sjukdom medför eller övergår i en funktionsnedsättning, eller finns parallellt med en funktionsnedsättning, är arbetsgivaren skyldig att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder enligt diskrimineringslagen parallellt med ditt rehabiliteringsansvar.

Mer information

Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för dig som arbetsgivare (se kapitel 11, "Funktionsnedsättning - förbudet mot diskriminering och förhållandet till arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd")