Vilka lokala kollektivavtal får en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet sluta?

Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen får sluta lokala kollektivavtal i frågor om sådana typer av anställningsvillkor som behandlas i villkorsavtalen samt om kostnadsersättningar och naturaförmåner, se 2 kap. 2 § villkorsavtalen.

Det ska alltid finnas en delegering, det vill säga ett stöd i centralt kollektivavtal för det lokala kollektivavtalet.