Vad gäller om ett lokalt samverkansavtal sägs upp?

Om ett lokalt samverkansavtal sägs upp gäller i stället reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).