Ska anställda självmant lämna upplysning om vilka bisysslor de har?

Nej, det finns normalt inget krav på att den anställde självmant ska informera om bisysslan. Däremot finns en skyldighet att lämna uppgift om sina bisysslor på uppmaning från arbetsgivaren.

Det finns dock särskilda regler om obligatorisk anmälningsskyldighet av bisysslor för chefer enligt chefsavtalet, samt för domare, myndighetschefer och högskolelärare.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor