Får arbetsgivaren fråga arbetstagarna vilka bisysslor de har?

Ja, arbetsgivaren har rätt att fråga anställda om deras bisysslor och anställda är i sin tur skyldiga att svara. Arbetsgivaren bör dock beakta integritetsaspekten. Kontrollsyftet kan ofta nås genom att fråga endast om arten av bisysslor. Först om det finns någon särskild anledning till det bör detaljerade uppgifter om bisysslor begäras in från en arbetstagare. Se 2.4.3 Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor