Vad är BESTA-vägen?

BESTA-vägen är ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan män och kvinnor. Metodstödet är framtaget av centrala parter inom ramen för Partsrådet och kan användas i samband med lönekartläggning.

Mer information

BESTA-vägen [Partsrådet]