Måste myndigheten BESTA-klassificera för att använda BESTA-vägen?

Ja, av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning. En förutsättning för att genomföra dessa två steg är att myndighetens BESTA-klassificering är aktuell och har bra täckning, det vill säga att alla individer är klassificerade.