Vad gör man om arbetstagaren börjar beklaga sig över sin arbetsmiljö hemma?

För en dialog om lösningar. Eventuellt föreslå att arbetstagaren bara arbetar på kontoret igen.