Måste man ha kontorsmöbler hemma för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande?

Nej, arbetsmiljölagen är ingen rättighetslagstiftning. Arbetsmiljöverket har inte tagit ställning till lägsta nivå på utrustning på distansarbetsplatsen.

Arbetstagaren ska vara medveten om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön, veta hur dessa kan minimeras samt förstå att hen har ett ansvar att föra en dialog med chefen om sådant som inte fungerar.