Hur kan man se till att arbetstagarna är "rörliga" när de arbetar hemma?

Det kan man inte. Man kan ge kunskap, skapa förutsättningar, möjliggöra arenor (till exempel digi-gympa, pausprogram), fråga och följa upp.