Hur följer man upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på distansarbetsplatsen?

Man ställer adekvata frågor och är uppmärksam på avvikelser som man upptäcker i den kontinuerliga dialogen.