Har arbetsgivaren rätt att komma in i arbetstagarens hem/digitalt inspektera distansarbetsplatsen?

Nej, någon sådan rätt finns inte, men den kan vara en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna erbjudas möjligheten att arbeta på distans (hemifrån).