Bör arbetstagare jobba på distans under pågående rehabilitering?

Ibland kan det vara en bra anpassningsåtgärd och i andra fall kan det vara direkt dåligt.