Vad ska vi rapportera in till Statskontoret i form av uppföljning?

De variabler som regeringen efterfrågar i sin uppföljning är praktikplatsernas antal utifrån respektive målgrupp (nyanländ/funktionsnedsättning) fördelat på kön. Skulle ytterligare variabler uppkomma så redovisar Statskontoret för dem i sina instruktioner som kommer till myndigheterna.