Myndigheternas uppdrag och ansvar

Myndigheternas uppdrag och ansvar

Öppna alla

De myndigheter som omfattas listas i en bilaga till regeringens beslut som ni hittar
här för nyanlända och här för personer med funktionsnedsättning

Om din organisation inte finns med i sändlistan från regeringens beslut (nyanlända och personer med funktionsnedsättning) så innebär det att ni formellt sett inte omfattas av uppdragen. Det finns dock inte något som hindrar att man tar emot
praktikanter för praktikuppdrag som Arbetsförmedlingen i övrigt ger ersättning för.

I första hand innebär det att respektive myndighet ansvarar för att man gör en
kartläggning (när, var, hur, antal praktikanter) i den egna organisationen för vilka
möjligheter man har att ta emot praktikanter. Sedan ställer man dessa praktikplatser
till förfogande till Arbetsförmedlingen via sin regionala kontaktperson. I dialog med
myndigheten så hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med
praktikant.