Hur förmedlas praktikplatserna?

Myndigheterna fyller i en kompetensprofil på respektive praktikant och den profilen matchas av Arbetsförmedlingen i dialog med myndigheten mot den praktikant som bäst motsvarar den profilen.