There is a license error on this site:
00155DE2A780 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gäller bisyssleförbuden även anställda med tidsbegränsade anställningar och inhyrd personal?

Gäller bisyssleförbuden även anställda med tidsbegränsade anställningar och inhyrd personal?

Bisysslereglerna gäller för alla anställda oavsett anställningsform. De gäller inte för inhyrda konsulter.