Vilket är arbetstagarens ansvar i rehabilitering?

Arbetstagaren ska delta aktivt i rehabiliteringen efter bästa förmåga och arbeta efter förmåga trots sjukdom. Arbetstagaren ska till exempel lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga behovet av rehabilitering och delta i utredning och planering av lämplig rehabilitering.

Arbetstagaren ska också anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan och, om Försäkringskassan begär det, lämna en särskild försäkran och ett arbetsgivarutlåtande till Försäkringskassan. Den särskilda försäkran ska ge fördjupad information om den försäkrades arbetsuppgifter och hans eller hennes egen bedömning av sin arbetsförmåga.

Ett arbetsgivarutlåtande ska innehålla uppgifter om möjligheterna att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga efter rehabilitering (framför allt möjligheter till anpassning och omplacering hos arbetsgivaren). Detta utlåtande bör tas fram av arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt, men det är arbetstagaren som är skyldig att lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]