Vilket är arbetstagarens ansvar i rehabilitering?

Arbetstagaren ska delta aktivt i rehabiliteringen efter bästa förmåga och arbeta efter förmåga trots sjukdom. Arbetstagaren ska till exempel lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga behovet av rehabilitering och delta i utredning och planering av lämplig rehabilitering.

Arbetstagaren ska också anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan och, om Försäkringskassan begär det, lämna en särskild försäkran till Försäkringskassan. Den särskilda försäkran ska ge fördjupad information om den försäkrades arbetsuppgifter och hans eller hennes egen bedömning av sin arbetsförmåga.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]