Centrala kollektivavtal

Frågor uppstår ofta kring tillämpningen av avtalen inom det statliga avtalsområdet. Av dessa avtal framgår vilka lokala kollektivavtal som ska respektive får tecknas.

I Frågor och svar till höger har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren kring detta.

Frågor och svar Centrala kollektivavtal