Vid dödsfall

Om en arbetstagare dör behöver du som arbetsgivare i ett första skede hantera de reaktioner som detta ger upphov till. Därefter behöver du se till att anställningen avslutas. Anställningen upphör dagen efter dödsfallet.

I och med att anställningen upphör ska du betala ut innestående lön, semesterersättning och andra innestående förmåner till dödsboet.

  • Om arbetsgivaren betalat ut för mycket lön till någon som dör ska arbetsgivaren låta den gjorda utbetalningen bero, mer information om detta finns i Villkorsavtalen 15 kap. 1 § 6 st. Detta är inte reglerat i affärsverksavtalen.
  • Har arbetstagaren haft längre semester än hen tjänat in, sker inget avdrag om anställningen upphört på grund av dödsfall, mer information om detta finns i Villkorsavtalen 5 kap 8 § 2 st. Detta är inte reglerat i affärsverksavtalen.

Ersättning till efterlevande

Om en anställd dör kan det finnas rätt till ersättning till den anställdas efterlevande. Det kan till exempel vara ersättningar från efterlevandepension, tjänstegrupplivförsäkring eller återbetalningsskydd. Vad efterlevande har rätt till beror bland annat på vilka val den avlidna har gjort och om personen var statligt anställd när hen dog.

Arbetsgivaren ska informera de efterlevande om att de kan ha rätt till ersättningar. Ersättning söks av de efterlevande och arbetsgivaren ska vid behov hjälpa till att fylla i de blanketter som behövs för detta.

Om arbetstagaren avlider på grund av händelse i anställningen finns bestämmelser om eventuella förmåner också i Personskadeavtalet, PSA.

Avsluta anställning