Tidsbegränsad anställning vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten