Studentmedarbetaravtalet

Studentmedarbetaravtalet (Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare) syftar till att studenten under ett begränsat antal timmar får möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig koppling till studierna.

Kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågående studier bidrar till bättre kvalitet i studierna samtidigt som studentmedarbetaren får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper och bidra till de statliga verksamheternas utveckling och resultat. En studentmedarbetaranställning ger även studenten ökad kunskap om den statliga förvaltningens förutsättningar och uppdrag.

En tidsbegränsad deltidsanställning som studentmedarbetare i statlig verksamhet får löpa under maximalt fyra terminer och motsvara högst 25 procent av en heltid. Studentmedarbetaren tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet vilket innebär att tidsbegränsningsgrunden bara kan tillämpas när de villkor som gäller för en studentmedarbetaranställning enligt avtalet är uppfyllda.

Det är förutsättningarna i den enskilde arbetsgivarens verksamhet som styr i vilken utsträckning arbetsgivaren har behov av och möjlighet att tidsbegränsat anställa arbetstagare som omfattas av studentmedarbetaravtalet.

Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare

Varför ska DU använda avtalet?

Som arbetsgivare:

  • För att studentmedarbetaren bidrar med aktuell kunskap och kompetens
  • För att visa på bredden i din verksamhet samt statens attraktivitet och relevans för universitets- och högskoleutbildade
  • För att underlätta framtida rekryteringar av färdigutbildade akademiker

Som student:

  • För att bidra med aktuell kunskap till statliga verksamheter
  • För att få arbetslivserfarenhet inom det statliga området och meriter inför ditt kommande arbetsliv.
  • För att få möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang under tiden som studierna pågår.