Anställningar med särskilt syfte

För att möjliggöra tidsbegränsade anställningar med särskilda syften kan centrala parter sluta centrala kollektivavtal. Dessa avtal utgör en egen anställningsform och avtalens reglering ersätter därför lagen om anställningsskydd.

Följande avtal är aktuella:

  • VASA
  • Studentmedarbetaravtal
  • Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor
  • Statlig visstidsanställning
  • Tidsbegränsad anställning vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Läs mer om tillämpning och villkor i respektive avtal nedan.