Anställningar med särskilt syfte

För att möjliggöra vissa tidsbegränsade anställningar med särskilda syften har centrala parter slutit två centrala kollektivavtal. Båda avtalen utgör en egen anställningsform och avtalens reglering ersätter därför lagen om anställningsskydd. 

De två avtalen är:

  • Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare
  • Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).

Läs mer om tillämpning och villkor i respektive avtal nedan.

Frågor och svar Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

VASA - Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar

Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare