Webbtv: Framtidsutrusta ditt ledarskap

Vad krävs för att hänga med som chef när världen förändras? Hur leder du medarbetare ur generation Y? Vad gör en arbetsgivare attraktiv i framtiden? Se seminariet med Inspirera-grundaren Emma Pihl här.

Tre frågor till Emma Pihl:

Vad innebär den fjärde industriella revolutionen? 
– Den fjärde industriella revolutionen är ett samlingsnamn för den era som vi är mitt i nu. Inom begreppet innefattas Delningsekonomi, Artificiell Intelligens, Additiv tillverkning, Automatisering och Kartläggning av mänsklig arvsmassa. 

Vad är de tre viktigaste sakerna en chef kan göra för att förbereda sig på att leda i framtiden?
– Att hitta rutiner för kontinuerlig omvärldsbevakning för att lära och förbereda för framtiden innan den är här. Att skapa en innovationskultur för att stretcha din hjärna och din personal att tänka nytt för att bli medskapare av framtiden. Att ägna sig åt Employer Branding för att hålla sig attraktiv i framtiden för framtidens arbetstagare och lyckas behålla kompetent personal.

Hur kan en arbetsgivare skapa ett arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) som attraherar och behåller framtidens arbetstagare?
– Skapa en verksamhet med ett ”varför” som varje medarbetare vet och känner trygghet inför. Ägna tid åt ledarskap, involvera personal i frågor för att skapa en delaktighet och en plattare organisation. Hitta former för kontinuerlig feedback och ständig återkoppling. Låt medarbetarna självförverkliga sig inom ramen för arbetsrollen.

 

Vad tar du med dig från dagens seminarium?