Webbtv: Digitaliseringen - nyckeln till medarbetarupplevelsen

Skapa förutsättningar för era medarbetare att må bra och trivas på jobbet. Det var Heléne Lidströms budskap till statliga chefer vid frukostseminariet den 4 maj. Men hur gör man? Se hela seminariet här!

Tre frågor till Heléne Lidström:

Varför är det så viktigt att investera i medarbetarupplevelsen?

– Kundupplevelsen står ofta högt på agendan i många organisationer. Om vi vill vara förstahandsvalet för våra kunder, måsta vi börja med våra medarbetare. Att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare kommer nämligen att vara avgörande. Nöjda medarbetare = nöjda kunder. Allt hänger ihop. Genom att erbjuda en medarbetarupplevelse i världsklass kommer vi dessutom kunna bibehålla våra talanger och attrahera morgondagens stjärnor.

Vem ska ansvara för medarbetarupplevelsen internt?

– Historiskt har ansvaret legat på HR, men medarbetarupplevelsen handlar om så mycket mer än att stärka ett employer brand och att jobba med medarbetarlöften. Det handlar om allt som påverkar hur medarbetarna har det på jobbet, vår digitala arbetsplats, ledarskapet, kontoret. Allt som syftar till att öka engagemanget och stärka kulturen. Därför behöver vi ta ett helhetsgrepp kring medarbetarupplevelsen, jag hoppas att vi snart kommer att se roller med titlar som t.ex ”Head of Employee Experience” även i svenska organisationer.

Vad krävs för att skapa den bästa medarbetarupplevelsen?

– Börja med att se medarbetarupplevelsen som en prioriterad fråga. I alltför många organisationer saknar frågan förankring i högsta ledningen och ofta förväntas HR driva utvecklingen med knapphändiga resurser och mandat. I Deloittes rapport Human Capital Trends från 2017 anser hela 80 procent av de över 10 000 affärsledare och HR-chefer som svarat på undersökningen att medarbetarupplevelsen är viktig, men bara 22 procent anser sig vara bra på att arbeta med det. Hela 59 procent anser sig vara oförberedda på hur. När medarbetarupplevelsen är prioriterad har man kommit en bra bit på väg.