Inspirerande utbildning om att vara chef i staten

Under två dagar i slutet av april gick chefer inom Myndighetsnätverket i Sundsvall Arbetsgivarverkets utbildning Chef i staten. Myndighetsnätverkets övergripande syfte var att ge de deltagande cheferna en introduktion i vad det innebär att företräda en statlig arbetsgivare.

Det blev två lyckade dagar, där cheferna fick kunskap om arbetsgivarrollen och statlig arbetsgivarpolitik, värdegrund, lönebildning samt arbetsrätt med fokus på den statliga sektorn.

Malin Palm från CSN skrev följande på Linkedin: "Kan en utbildning i arbetsgivarpolitik, värdegrund och arbetsrätt inom staten verkligen vara rolig? JA! Tack Ana Gnospelius, Maria Tingnell och Annina Kuylenstierna från Arbetsgivarverket för två lärorika och roliga dagar och tack Myndighetsnätverket I Sundsvall."