Frukostseminarium för chefer - tillit en möjliggörare

Varför behövs tillit för att utveckla verksamheten? I höstens första frukostseminarium för ledare i staten fokuserar vi på tillit och hur viktigt det är med tillit för att få verksamheten att fungera och utvecklas – tillit kan i vissa verksamheter till och med vara skillnaden mellan liv och död.

Finns det några likheter mellan att vara cirkusdirektör och att vara chef i en myndighet? Vi tror det! Vi har därför bjudit in Tilde Björfors, grundare och cirkusdirektör för Cirkus Cirkör, som kommer att berätta om vikten av tillit i den verksamhet som hon ansvarar för. Tilde kommer också att berätta om forskningsprojektet Cirkus Transfer och kopplingen till management och entreprenörskap.

Frukostseminariet vänder sig till dig som är chef. Du har också möjlighet att ta med dig två av dina chefskollegor samt att överlåta din egen plats om du inte har möjlighet att komma själv.

Datum: Fredagen den 6 oktober 2017
Tid: 8.00 – 10.00 (frukost serveras från 08.00 och föreläsningen startar 8.30)

Mer information och anmälan

Läs mer och gör din anmälan här

Om seminarieserien 

Syftet med seminarieserien är att bidra till utvecklingen av statliga ledare genom att inspirera och skapa engagemang kring hur vi kan möta framtida utmaningar genom aktiva medarbetare och ett engagerande ledarskap med tydliga arbetsgivarföreträdare.