Webbinarium om LAS och säkerhetsskyddslagen

14 mar 2023

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2023-03-14
Tid
9.00-11.00
Plats
Digitalt via Zoom
Målgrupp
Medlemschefer, medlemsföreträdare och andra arbetsgivarföreträdare tillsammans med säkerhetsskyddschef eller annan säkerhetsansvarig

Webbinarium om LAS och säkerhetsskyddslagen

Varmt välkommen till ett webbinarium om anställningsskyddet och säkerhetsskyddslagen!

Syftet med webbinariet är att informera om de rättsliga slutsatser vi kan dra av Arbetsdomstolens praxis när en arbetstagare blir uppsagd på grund av att hen inte längre kan ha en anställning som är placerad i säkerhetsklass. Arbetsdomstolen har under 2019-2022 meddelat fyra domar som rör arbetstagare som under pågående anställning inte klarat säkerhetsprövningen och därefter blivit uppsagda. Under webbinariet redogör vi för tillämpningen av anställningsskyddslagen, art. 6 europakonventionen, säkerhetsskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi kommer att resonera om en annan tänkbar ordning för att pröva dessa frågor, men också prata om vikten av att ha väl fungerande rutiner för hur man hanterar situationen när en arbetssökande eller annan arbetstagare inte klarar säkerhetsprövningen.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i samband med webbinariet.

Webbinariet vänder sig till myndighetschefer, medlemsföreträdare, HR eller annan arbetsgivarföreträdare tillsammans med säkerhetsskyddschef eller annan säkerhetsansvarig. Ni kan anmäla max 6 personer från samma verksamhet.  

Inbjudan med möjlighet till anmälan har skickats till myndighetschef samt utsedd medlemsföreträdare.