Tisdagsklubben: Digitalisering och organisering

27 apr 2021

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2021-04-27
Tid
15:00 - 16:00
Plats
Digitalt seminarium
Målgrupp
Chefer i statsförvaltningen

Digitalisering och organisering – seminarium i samarbete mellan Arbetsgivarverket, Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola

Kan digital teknik som RPA (Robotic Process Automation) och BI/BA (Business Intelligens/Business Analytics) förstärka och ersätta mänskliga förmågor? Har vi de organisatoriska förutsättningarna för att de digitala verktygen överhuvudtaget ska efterfrågas och användas?

Studier visar återkommande på att varje digital teknik behöver understödjas av betydande och genomtänkta organisatoriska utvecklingsinsatser för att fungera och komma till användning. Samtidigt ger dagens tekniklösningar förutsättningar för annorlunda organisatoriska lösningar. För att kunna utveckla verksamheten i riktning mot en sådan stödjande struktur behöver större uppmärksamhet riktas mot utformningen av den enskilda verksamhetens mikrostrukturer: roller, rutiner och regler (normer). Inom samtliga dessa områden skapar digitala verktyg nya förutsättningar samtidigt som tekniken även ställer nya kompetenskrav. Till existerande tekniska begränsningar kommer även att dagens AI (Artificial Intelligence) lösningar fortfarande inte processar den viktiga frågan om ”Varför?”.

Seminariet den 27 april behandlar förutsättningar och konsekvenser för digitala verktyg och stödjande organisatorisk utveckling. Docent Jan Lindvall undervisar och forskar inom skärningsområdet digitalisering och verksamhetsstyrning.