Tisdagsklubben: Digitalisering och sekretess

08 jun 2021

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2021-06-08
Tid
15.00-16.00
Plats
Digitalt seminarium
Målgrupp
Chefer i statsförvaltningen

Digitalisering och sekretess – seminarium i samarbete mellan Arbetsgivarverket och Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola

Den 8 juni hålls det tredje seminariet i vår seminarie-serie i samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns Högskola. Rikard Karlsson, forskare och universitetslektor på Mittuniversitetet, kommer att gå igenom ett antal rättsliga frågor som måste beaktas innan olika digitala kommunikationsverktyg införs i verksamheten.

Sverige avser att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen beskrivs ofta som vår tids starkaste förändringsfaktor. Tecken på detta är tillgången till smarta mobiltelefoner och stora datamängder (Big Data) samt utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (Internet of Things, IoT). Denna utveckling påverkar även den grundläggande verksamheten inom offentlig förvaltning.

Syftet med digitaliseringen är inte sällan att göra den offentliga sektorn mer tillgänglig och effektiv. I Sverige har offentlig förvaltning under lång tid arbetat med digitalisering. Coronapandemin har i stor utsträckning påskyndat den digitala omställningen. Med kort varsel har en stor del av den offentliga sektorn ställt om till distansarbete och digitala verktyg och lösningar har anammats för att erbjuda digitalt stöd. Digitala arbetssätt och att mötas på distans har snabbt blivit det nya normala.

Under föredraget kommer Rikard Karlsson att fokusera på ett antal rättsliga frågor som det ökade distansarbetet har gett upphov till. Mer specifikt kommer han att redogöra för rättsliga förutsättningar för att använda digitala verktyg för intern kommunikation. Att kunna kommunicera digitalt är en viktig strategisk fråga för alla myndigheter. Användningen av digitala kommunikationsverktyg innebär att stora mängder personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter kommer att behandlas i systemen. Innan nya digitala verktyg införs i verksamheten måste en rad rättsliga frågor beaktas. 

Läs mer om Tisdagsklubben: Förvaltningspolitisk seminarieserie