Tisdagsklubben: Digitalisering och arbetsmiljö

25 maj 2021

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2021-05-25
Tid
15:00 - 16:00
Plats
Digitalt seminarium
Målgrupp
Chefer i statsförvaltningen

Digitalisering och arbetsmiljö – seminarium i samarbete mellan Arbetsgivarverket och Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola

Den 25 maj är det dags för del två i vår seminarie-serie i samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns Högskola där Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala universitet, delar med sig av sin kunskap och forskning inom ”Digitalisering och arbetsmiljö”.

Digitala system av olika art används idag av i så gott som alla i arbetslivet. För många utförs så gott som allt arbete med hjälp av it-system. Utan datorn - inget arbete. Därigenom blir de digitala systemens egenskaper helt avgörande för hur arbetet kan utföras, för effektivitet, kvalitet och säkerhet. Och därmed även för arbetsmiljön och på sikt för hälsan. Forskning och undersökningar pekar på att problemen är omfattande och ökande. Samtidigt finns det en stor potentiell nytta med en god digitalisering, något som man ofta inte uppnår.

Bengt Sandblad har sedan länge forskat om digitaliseringens effekter på arbetslivet, användbar it och digitala arbetsmiljöproblem. Tillsammans med andra forskare har han skrivit boken Digitaliseringen och arbetsmiljön. Han kommer att beskriva kunskapsläget och diskutera hur man kan arbeta för att reducera problemen samtidigt som man kan utnyttja digitaliseringens stora potential till förbättringar.

Läs mer om Tisdagsklubben: Förvaltningspolitisk seminarieserie