Seminarium - Ökad säkerhet i verksamheten krockar med arbetsrätten

15 okt 2019

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2019-10-15
Tid
10.00-12.00
Plats
World Trade Center, Stockholm
Målgrupp
Medlemsföreträdare tillsammans med säkerhetsskyddschef eller annan säkerhetsansvarig

Ökad säkerhet i verksamheten krockar med arbetsrätten

Seminariet är fullbokat. Kontakta pia.blad@arbetsgivarverket.se om du vill ställa dig på kö.

Välkommen till ett seminarium om säkerhetsskydd och de utmaningar som finns utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Säkerhetsskyddsfrågor ligger högt på agendan i samhällsdebatten och en ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april i år. Samhällsutvecklingen ställer krav på ett ökat säkerhetstänkande, men det finns också problematik ur ett arbetsgivarperspektiv då utökad säkerhetsklassning i förlängningen kan få arbetsrättsliga konsekvenser.

Arbetsgivarverket bjuder därför in till ett seminarium där olika aspekter kring säkerhetsskydd och säkerhetsklassning av anställningar diskuteras. Seminariet vänder sig till medlemsföreträdare tillsammans med säkerhetsskyddschef eller annan säkerhetsansvarig.

Seminariet inleds med att kanslirådet Dan Leeman på Justitiedepartementet håller en inledande presentation om den nya säkerhetsskyddslagen. Chefsjuristen Hedda Mann, Arbetsgivarverket, berättar sedan om arbetsrättsliga konsekvenser av säkerhetsklassning, aktuella tvister och praxis. Representant från Säkerhetspolisen kommer också att medverka på seminariet som avslutas med en frågestund och möjligheter till diskussion.

Varmt välkommen!