Seminarium - Styrningen i staten

23 maj 2019

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2019-05-23
Tid
17:00 - 18:30
Plats
Arbetsgivarverket, Sveavägen 44
Målgrupp
Chefer i statsförvaltningen
Anmälan
Gör din anmälan här

Styrningen i staten

Under våren anordnar Förvaltningsakademin två afterwork seminarier i samarbete med Arbetsgivarverket.

Frågan om styrning finns i hjärtat av förvaltningspolitiken. Styrningen i staten är ofta föremål för reformförsök. Sättet att styra en myndighet från politikens sida påverkar också den inomorganisatoriska styrningen. Men hur styr egentligen en regering som vill förändra? Och hur förhåller sig styrningen i praktiken till de lanserade styrreformerna. I det här seminariet kommer Bengt Jacobsson (organisationsforskare och professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola) att diskutera frågor om styrning på basis av mångårig forskning om regeringens styrning av förvaltningen och av samhället.