Arbetsgivarverket i Almedalen: Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck

04 jul 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-07-04
Tid
15:00 - 16:15
Plats
Länsstyrelsens nedre trädgård (södra delen), Korsgatan 4 i Visby
Målgrupp
Intresserade

Statlig verksamhet utmanas av hot mot statsanställda. De attackeras legalt, illegalt och digitalt i syfte att påverka dem i arbetet. Ett arbete som är en förutsättning för demokrati och rättssäkerhet. Det finns brister i nuvarande lagstiftning som därför bör ändras för att öka statsanställdas skydd.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Här kan du se vilka övriga seminarier som Arbetsgivarverket arrangerar eller deltar i under Almedalsveckan