Tisdagsklubben: Den offentliga rätten – grunden för all statlig verksamhet

04 feb 2020

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2020-02-04
Tid
17:00 - 18:30
Plats
Arbetsgivarverket, Sveavägen 44
Målgrupp
Chefer i statsförvaltningen
Anmälan
Gör din anmälan här

Den offentliga rätten – grunden för all statlig verksamhet

En tisdag i månaden under våren 2020 anordnar Förvaltningsakademin afterwork-seminarier i samarbete med Arbetsgivarverket. Årets första seminarie gästas av lektor Andreas Pettersson. 

Den offentliga rätten som reglerar maktförhållandet mellan myndigheterna, deras befattningshavare och de enskilda människorna. I den demokratiska rättsstaten är det framförallt grundlagen som anger och reglerar maktförhållandena och för att kunna upprätthålla demokratin och rättsstaten måste grundlagen genomsyra all offentlig verksamhet. Så långt är nästan alla alltid överens i teorin, men maktförhållanden är aldrig okontroversiella i praktiken, och myndigheterna står inför många utmaningar när det gäller likabehandling, icke-diskriminering och mänskliga fri- och rättigheter.

Det bjuds på enklare förtäring i samband med seminariet.