Informationsdag för dig som ny medlemsföreträdare - inställt

02 apr 2020

Kategori
Övrigt
Datum
2020-04-02
Tid
09.30-15.00
Plats
Arbetsgivarverket, Stockholm
Målgrupp
Nya medlemsföreträdare

Regeringen delegerade för 25 år sedan ansvaret för arbetsgivarpolitiken till myndigheterna och deras högsta chef. I och med detta fick myndigheterna ett självständigt arbetsgivaransvar för verksamheten och möjlighet att, via Arbetsgivarverket och i samverkan med andra statliga arbetsgivare, utforma den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

 Som medlemsföreträdare i Arbetsgivarverket har du en nyckelroll i utveckling och samordning av arbetsgivarfrågor. Vi vill därför bjuda in dig till en introduktionsdag där du tillsammans med andra nya medlemsföreträdare och Arbetsgivarverkets ledning får möjlighet att diskutera den statliga arbetsgivarpolitiken och hur vi gemensamt kan driva fortsatt utveckling av den.