Information för dig som ny medlemsföreträdare

01 mar 2018

Kategori
Övrigt
Datum
2018-03-01
Tid
09.30-15.00
Plats
Arbetsgivarverket, Stockholm
Målgrupp
Nya medlemsföreträdare
Anmälan
Gör din anmälan här

Varmt välkommen till Arbetsgivarverket och en introduktionsdag om din arbetsgivarorganisation och ditt uppdrag som medlemsföreträdare att medverka till utveckling och samordning av den statliga arbetsgivarpolitiken.

Regeringen har i stor utsträckning delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till de statliga verksamheternas högste chef. Delegeringen ger statliga arbetsgivare en stor frihet att utforma och utveckla verksamheterna utifrån egna förutsättningar. Med friheten följer också ett stort ansvar att hitta lösningar som bygger på en väl utvecklad arbetsgivarpolitisk samverkan. Som medlem i Arbetsgivarverket ansvarar du som medlemsföreträdare tillsammans med din högste chef, övriga medlemmar samt Arbetsgivarverket för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Vid mötet den 1 mars, som anordnas särskilt för dig som är ny medlemsföreträdare, får du möjlighet att diskutera arbetsgivarfrågor, både ur ett övergripande statligt perspektiv och ur ert verksamhetsperspektiv. Medverkar gör Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Lidström Adler tillsammans med ledningsgrupp samt rådgivare.