URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

31 mar 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-03-31
Tid
9.00-17.00
Plats
Kapitel 8 Klara Strand, Stockholm
Målgrupp
HR
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Ökad internationalisering innebär att allt fler statliga arbetsgivare på olika sätt har personal engagerad i verksamhet utomlands. Delegeringen av arbetsgivaransvaret ökar samtidigt kraven på ett medvetet synsätt på anställningsvillkoren. Vilka möjligheter finns och vilka regler gäller?

Kursen har följande syften:

  • Att få kunskap om URA-avtalets konstruktion, innehåll och möjligheter
  • Att förstå avtalets möjlighet till flexibel anpassning för effektiv kompetensförsörjning
  • Att få kunskap om URA-avtalets kopplingar till andra regelverk som skattelagstiftning och socialförsäkring
  • Att kunna upprätta ett URA-kontrakt med anpassade anställningsvillkor

Kurslängd

1 dag

Innehåll

  • Översikt över tillämpliga lagar, andra författningar och avtal
  • Skatte- och socialförsäkringsfrågor
  • Merkostnadsersättningar
  • URA-avtalet som verktyg för verksamhetsanpassade anställningsvillkor

Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan, bl.a. i praktiska övningar.

Målgrupp

Den som ansvarar för eller medverkar i myndighetens arbete med anställningsvillkor för personal i uppdrag utomlands.

Ansvarig

Dan Hultgren

Kursavgift

1 400 kr