Statliga arbetsgivares rehabiliteringsskyldighet och regler vid sjukdom - internat

23 maj 2023

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2023-05-23 - 2023-05-24
Tid
Start kl. 10.00 den 23 maj och avslut kl. 16.00 den 24 maj
Plats
Skepparholmen konferens, Saltsjö-Boo
Målgrupp
HR som arbetar med rehabilitering och verksamhetsansvariga chefer med personalansvar
Anmälan
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Syftet med utbildningen är att ge både en grundläggande och, i flera delar, fördjupade kunskaper i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du som arbetsgivare kan hantera olika situationer (både enklare och svårare) som kan uppstå under en arbetstagares sjukskrivning, genom att ge information om arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetet, arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering och vilka förväntningar du som arbetsgivare kan ha på andra aktörer, liksom hur du som arbetsgivare kan agera när Försäkringskassans regelverk inte samspelar med arbetsgivarens ansvar. Under utbildningen går vi även översiktligt igenom olika typer av ersättnings om finns före, under och efter en sjukskrivning. 

Utbildningen utgår från de statliga kollektivavtal och lagar som gäller under en arbetstagares sjukfrånvaro och rehabilitering samt praxis från Arbetsdomstolen. Utbildningens disposition följer Arbetsgivarverkets process för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och består av presentationer och ett flertal övningar för att uppnå fördjupade kunskaper inom området.

För en kortare, digital version av utbildningen, se här

Kurslängd

2 dagar - internat

Innehåll

 • Olika typer av ersättningar under ett ärende (enligt lag och kollektivavtal)
 • Rehabiliteringsprocessen - flödesschema från början till slut
 • Medicinska underlag - vilken information som en arbetsgivare har rätt att kräva
 • Vilket ansvar arbetsgivaren, arbetstagaren och andra aktörer har
 • Plan för återgång i arbetet
 • Hur långgående en arbetsgivares anpassningsskyldighet är
 • Funktionsnedsättning och anpassningsskyldighet
 • Omplacering under pågående rehabilitering
 • Stadigvarande nedsättning och arbete av betydelse, vad de båda begreppen innebär
 • Rehabiliteringsarbetet avslutas - när det blir aktuellt och vad som gäller då
 • Omplacering enligt 7 § 2 st LAS eller uppsägning på grund av personliga skäl vid sjukdom
 • Hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar förhåller sig till Försäkringskassans rehabiliteringskedja och de situationer som kan uppstå när de båda regelverken inte samspelar
 • Fördjupade rehabiliteringsfall

Målgrupp

HR som arbetar med rehabilitering och verksamhetsansvariga chefer med personalansvar

Ansvarig

Jenny Lindmark

Kursavgift

2 800 kr. En kostnad på ca 2000 kr för internat tillkommer.