Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom

01 dec 2022

Kategori
Öppen utbildning
Datum
2022-12-01
Tid
9.00-16.30
Plats
Digital utbildning via Zoom
Målgrupp
HR som arbetar med rehabilitering och verksamhetsansvariga chefer med personalansvar
Anmälan
Fullbokat. Anmäl dig för att placeras i kö.
Praktisk info
Se praktisk info

Beskrivning

Det här är ett digitalt alternativ till den fysiska tvådagarsutbildningen med samma namn, men på en mer grundläggande nivå.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du som arbetsgivare kan hantera olika situationer som kan uppstå under en arbetstagares sjukskrivning, arbetstagarens skyldighet att medverka i sin rehabilitering och vilka förväntningar du som arbetsgivare kan ha på andra aktörer. Utbildningen beskriver också hur Försäkringskassans regelverk ofta inte samspelar med arbetsgivarens ansvar. Utbildningen berör också i någon mån olika ersättningar som kan bli aktuella i samband med en sjukskrivning.

Utbildningen utgår från de statliga kollektivavtal och lagar som gäller under en arbetstagares sjukfrånvaro och rehabilitering samt praxis från Arbetsdomstolen. Utbildningens disposition följer i stora drag Arbetsgivarverkets process för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och består av presentationer och övningar.

För en längre utbildning på internat, se här

Kurslängd

1 dag

Innehåll

 • Rehabiliteringsprocessen
 • Ersättning vid sjukdom enligt lag och avtal
 • Begrepp, aktörer och ansvarsfördelning
 • Starten - impulser till att starta rehabiliteringsprocessen
 • Utredning - Sjukdom, arbetsförmåga och behov av åtgärder - Arbetsgivarens verktyg; läkarintyg med mera
 • Planera, genomföra och följa upp - Rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete - Genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder - Uppföljning när arbetstagaren inte följer planen - Omfattningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Avsluta rehabiliteringsarbetet - Stadigvarande nedsättning och arbete av betydelse
 • Omplaceringsutredning enligt 7§ 2 st. LAS
 • Avsluta anställningen
 • Arbetsrätten möter socialförsäkringen
 • Avtal om omställning i vissa fall då anställningen upphör på grund av sjukdom

Målgrupp

HR som arbetar med rehabilitering och verksamhetsansvariga chefer med personalansvar

Ansvarig

Jenny Lindmark

Kursavgift

1 400 kr